ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

Butterfly IQ เครื่องอัลตร้าซาวนด์ย่อส่วน สแกนมเร็งผ่าน IPhone

BUTTERFLY  IQ
"Butterfly IQ Mini Ultrasound" can be examined inside the body by displaying the iPhone screen.The developer revealed that while testing "Butterfly IQ" he found cancer on the neck. So that prove it can working. It's as close to portable electric shaver as it is easy to use and cheaper than a regular ultrasound machine.It can also be used for other abnormalities.
"Butterfly IQ  เครื่องอัลตร้าซาวด์ขนาดย่อ"  สามารถตรวจภายในร่างกายโดยแสดงผลผ่านจอ iPhone  ได้ทางผู้พัฒนาได้เปิดเผยว่าขณะกำลังทดสอบ "Butterfly IQ" เขาพบมะเร็งภายนลำคอ จึงพิสูจน์ได้ว่ามันสามารถใช้งานได้จริง โดยมีขนาดใกล้ใกล้เคียงกับเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า พกพาสดวก ใช้งานง่าย  และมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบปกติ และยังสามารถใช้ตรวจสิ่งผิดปกติอื่นๆได้อีกด้วย
อ้างอิง : เทคโนโลยีสมัยใหม่ , แปลภาษา
คำถาม  QUESTION!! What is the attraction of Butterfly IQ? ANSWER:  The Ultrasound machine is small cheap and portable.

โพสต์ล่าสุด

ตอบคำถามท้ายบท (บทที่ 4)

ตอบคำถามท้ายบท (บทที่ 4)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

รู้จัก